Disclaimer Build Your Travel Bizz en Travel Bizz Academy

Algemeen

Build Your Travel Bizz/ Travel Bizz Academy verleent hierbij toegang tot de website www.buildyourtravelbizz.com/ www.travelbizzacademy.nl. Hier worden teksten, video- en beeldmateriaal geplaatst van Build Your Travel Bizz/ Travel Bizz Academy en soms ook derde partijen. Build Your Travel Bizz en Travel Bizz Academy behouden zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers melding te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn exclusief BTW.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden Build Your Travel Bizz en Travel Bizz Academy geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/ of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van ‘Build Your Travel Bizz’ en ‘Travel Bizz Academy’ zullen van persoon tot persoon verschillen. In het algemeen krijg je uit een training- of coachingstraject net zoveel resultaat als je er zelf in investeert. De prijzen op deze website zijn exclusief BTW. Het is jouw taak om doelen te stellen en de activiteiten uit te (laten) voeren om deze doelen te behalen. Het is mijn taak om jou te hélpen deze te realiseren.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘‘Build Your Travel Bizz’’/ “Travel Bizz Academy” informatie en/ of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/ of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij ‘Build Your Travel Bizz’/ ‘Travel Bizz Academy’.

 

FB Community afbeelding