PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring van Build Your Travel Bizz en Travel Bizz Academy informeer ik je graag over de manier waarop je persoonsgegevens door ons worden verwerkt; voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens gebruiken en hoe je hier zelf invloed op hebt.

Build Your Travel Bizz/ Travel Bizz Academy is, net als veel van mijn klanten maar een eenmanszaak/ klein bedrijf, dus ik zal het juridische gebla proberen te beperken.

In elk geval kun je ervan uit gaan dat wij de privacy van persoonsgegevens heel serieus nemen. Build Your Travel Bizz en Travel Bizz Academy zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verstrekken tenzij jij daar toestemming voor hebt gegeven of het bijvoorbeeld nodig is om onze diensten te kunnen leveren. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Build Your Travel Bizz/ Travel Bizz Academy en niet voor andere bedrijven die eventueel op deze websites worden genoemd.

 

 1. Welke gegevens worden er verwerkt door Build Your Travel Bizz/ Travel Bizz Academy?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

  Persoonsgegevens Doel
     
1.1    Websitebezoekers: IP adressen (anoniem) Voor het bijhouden van bezoekersstatistieken (geanonimiseerd, dus de gegevens zijn niet te koppelen aan jou als persoon of aan een compleet IP-adres).
1.2    Klanten: Naam contactpersoon (verplicht) om je als contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.
Naam bedrijf (verplicht) Om je als klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
Adres bedrijf (verplicht) Om je als klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

E-mailadres (verplicht)

 

Om een offerte of bevestiging te kunnen sturen voor een opdracht via Build Your Travel Bizz of Travel Bizz Academy, of een bevestiging van een registratie voor de online trainingen en workshops, van gedane bestellingen, om je toegang te geven tot de trainingen, om je een factuur toe te zenden, of om emailnieuwsbrieven te sturen als je je daarvoor hebt ingeschreven/ als je eerder klant bij ons bent geweest of hebt deelgenomen aan een enquête of winactie, of als je een afspraak met ons plant, voor verdere correspondentie, voor Facebook advertising.
Wachtwoord (verplicht) Om je account op www.travelbizzacademy.nl te beveiligen en alleen jou toegang te geven tot je account.

Telefoonnummer (niet verplicht)

 

Om contact met je op te nemen bij eventuele vragen en voor klantonderzoeken.
1.3    Gegevens die worden gegenereerd via de website: Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie, voor onze administratie.
  Factuurgegevens (bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naam bedrijf, adres bedrijf) : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen,
 
1.4    E-mailmarketing:

E-mailadres

 

om je e-mailnieuwsbrieven te sturen als je je daarvoor hebt ingeschreven of als je eerder klant bij ons bent geweest of hebt deelgenomen aan een enquête of winactie.
1.5    Andere gegevens Inhoud van eventuele (email) correspondentie, waaronder via onze social media accounts: om je als contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.

 

 

 1. Aan wie geven jullie mijn gegevens door?

Wij gebruiken je gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om je gegevens door te geven aan anderen:

 

2.1    Leveranciers (waaronder “bewerkers”) Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze websites. De hosting provider van www.buildyourtravelbizz.com en www.travelbizzacademy.nl hosten je gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot je gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
2.2    Accountant / boekhouder De gegevens die op je factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.
2.3    Juridisch adviseurs Bij een juridisch geschil kunnen wij genoodzaakt zijn je gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.
2.4    Overheidsinstanties Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

 

 

 1. Geven jullie mijn gegevens door naar buiten Europa?

De websites www.buildyourtravelbizz.com en www.travelbizzacademy.nl worden gehost in Nederland en de gegevens die op deze sites wordne verwerkt, worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland. Ons E-mailmarketingsysteem (Active Campaign) heeft dataservers in de VS. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Hier vind je meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign.

Voor online aankopen maken wij gebruik van de betaalsystemen Mollie en Paytium. Je persoonsgegevens worden bij Mollie en Paytium opgeslagen. De servers van Mollie en Paytium zijn gevestigd in Nederland. Je kunt hier meer informatie vinden over het privacybeleid van Mollie en hier vind je het privacybeleid van Paytium. Daarnaast verstrek ik jouw e-mailadres in sommige gevallen aan Facebook t.b.v. Facebookmarketing om doelgroepen samen te stellen met soortgelijke interesses. In de cookieverklaring vind je informatie over hoe je zelf de privacy- en advertising instellingen van je Facebook- en ander social media accounts kunt beheren.

Met al deze zogenaamde ‘dataverwerkers’ hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat de gegevens conform de AVG/GDPR privacywetgeving worden verwerkt.

 1. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

4.1    Websitebezoekers: IP adressen (anoniem) Tot 26 maanden na het laatste bezoek aan de website
4.2    Klanten: Naam contactpersoon (verplicht) 2 jaar na afronding van de overeenkomst
Naam bedrijf (verplicht) 7 jaar (Belastingwetgeving)
Adres bedrijf (verplicht) 2 jaar na afronding van de overeenkomst

E-mailadres (verplicht)

 

2 jaar na afronding van de overeenkomst of zolang je ingeschreven staat voor mijn e-mailnieuwsbrief
Wachtwoord (verplicht) 2 jaar na afronding van de overeenkomst

Telefoonnummer (niet verplicht)

 

2 jaar na afronding van de overeenkomst
4.3    Gegevens die worden gegenereerd via de website: Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): 2 jaar na afronding van de overeenkomst
  Factuurgegevens 7 jaar (Belastingwetgeving)
 
4.4    E-mailmarketing:

E-mailadres

 

zolang je ingeschreven staat voor mijn e-mailnieuwsbrief

4.5    Andere gegevens

Inhoud van eventuele (email) correspondentie, of correspondentie via onze social media accounts:

Video’s en documenten uit individuele coachingsessies

2 jaar na afronding van de overeenkomst

 

 

half jaar na afronding van de overeenkomst

 

 1. Plaatsen jullie cookies?
  • Ja, buildyourtravelbizz.com en www.travelbizzacademy.nl maken gebruik van cookies: functionele cookies om te zorgen dat de website goed werkt en analytische cookies om de website te verbeteren. Er wordt geen persoonlijke informatie over bezoekers bijgehouden d.m.v. cookies. Wij verzamelen wel gegevens over websitegebruik en voorkeuren van onze websitebezoekers, maar alleen op anonieme basis (het IP-adres is niet identificeerbaar en wordt niet gekoppeld aan persoonsgegevens of doorgegeven aan andere partijen). Het belangrijkste doel van cookies op onze website is het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Daarnaast plaatsen derde partijen social media- en marketingcookies, zodat je onze content kunt delen via social media en je onze advertenties kunt zien in Google of op social media. Als je deze website blijft gebruiken, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies en voor het verwerken van de betreffende persoonsgegevens. Deze toestemming kun je zelf ook aanpassen in je internetbrowser (Internet Explorer, Safari, Firefox etc.). 

 1. Wat zijn mijn rechten?
  • Je hebt op grond van de wet het recht ons te vragen je gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van je gegevens voor direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

 

 • Als je je gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij je ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als je vragen of klachten hebt?”), het kan zijn dat je dan niet langer gebruik kunt maken van je account op travelbizzacademy.nl. Wij zullen je tijdig laten weten of wij aan je verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

 

 1. Wat als je vragen of klachten hebt?

 

 1. Kan deze privacyverklaring veranderen?
  • Ja, deze privacyverklaring is van 23 juli 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.
FB Community afbeelding